Ghid practic pentru accesul la informațiile oficiale (Centrul ”Acces-info”)

Ai dreptul să știi

Ghid practic pentru accesul la informatiile oficiale
Centrul “Acces-info”
Apare cu sprijinul Fundatiei “Soros-Moldova”, care nu subscrie și nu raspunde pentru continutul acestei publicații.
Proaramul: “Promovarea accesului la informatie”
Director de proiect: Vasile SPINEI
Ghidul apare în limba română, în versiune tiparită și electronică                                   (WEB: http://www.acces-info.org.md).
Design, procesare computerizata: Centrul “Acces-info”, MD 2012, str.Cojocarilor, 14a, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Tipar: Combinatul Poligrafic, MD 2004, Chisinau, str. Mitropolitul Petru Movila, 35
Distribuire gratuita
Chisinau 2003

Sumar

Zece reguli principale ale liberului acces la informatie

 1. De ce avem nevoie de Legea privind accesul la informatie
 2. Cine este obligat sa ne prezinte informatii oficiale
 3. Cum obtinem informatiile oficiale 
 4. Proceduri
 5. Modalitati §i forme 
 6. Termene  
 7. Readresarea cererii altui furnizor de informatii
 8. Refuzul de a furniza informatii oficiale   
 9. Plati 
 10. Informatiile cu accesibilitate limitata (secrete) 
 11. Informatiile cu caracter personal 
 12. Caile de atac  
 13. Reclamatia administrativa 
 14. Sesizarea instantei de judecata 
 15. Recursul
 16. Avocatii parlamentari (Centrul pentru Drepturile Omului)

Zece reguli principale ale liberului acces la informatie:

 1. A sti – a analiza – a actiona. Un cetatean activ este bine informat.
 2. Orice cerere de informatii oficiale, afara de faptul ca raspunde necesitatii firesti a persoanei de a cunoaste, presupune un control, direct sau indirect, asupra activitatii autoritatii/institutiei publice si a modului de gestionare a banilor publici.
 3. Transparenta oricarei institutii publice constituie un indiciu sigur al onestitatii, competentei si profesionalismului; transparenta institutiei publice e o conditie pentru antrenarea populatiei la adoptarea deciziilor, asigurindu-se, astfel, o mai buna calitate a lor.
 4. Populatia trebuie sa cunoasca strategia, tactica si manevrele guvernarii, scopul si sensul actiunilor preconizate; populatia neinformata poate fi usor manipulata.
 5. Interesul public este mai presus de orice secrete; secretizarea excesiva este o bariera in calea democratizarii.
 6. Pentru a nu incalca dreptul la viata privata, datele cu caracter personal vor fi supuse testului privind interesul public.
 7. Chiar si cea mai buna lege poate ramane “litera moarta”, daca functionarii nu vor fi educati in spiritul deschiderii si transparentei.
 8. Accesul la informatie este asigurat si prin accesul la justitie.
 9. Legea privind accesul la informatie va functiona cu adevarat atunci cand cu totii vom constientiza necesitatea dreptului la informatie, care este echivalenta cu necesitatea de oxigen.
 10. Informarea, cunoasterea inseamna descatusare spirituala si intelectuala, e calea spre realizarea celorlalte drepturi si libertati ale omului.
 11. De ce avem nevoie de Legea privind accesul la informatie.

Scopuri:

 • crearea cadrului normativ general în domeniu
 • armonizareaprocesului de informare a populatiei
 • instituirea controlului permanent si eficient al populatiei asupra activitatii puterii
 • impulsionarea formarii diverselor opinii, pluralismului in societate
 • antrenarea si participarea activa a populatiei la adoptarea si executarea deciziilor

Drepturi:

 • orice cerere de informatii oficiale este o modalitate de a cunoaste cum sunt cheltuiti banii publici
 • liberul acces la informatie inseamna anticoruptie, antisaracie, democratie

  Suporturi:

 • dreptul international,
 • dreptul constitutional,
 • Legea privind accesul la informatie,
 • alte acte normative

Orice persoana are dreptul de a cauta, de a primi si de a face cunoscute orice informatii, afara de cele exceptate de legislatie de la liberul acces.

Obligatii:

Autoritatea/institutia publica este obligata sa ofere solicitantului orice informatie oficiala, afara de cele exceptate de legislatie de la liberul acces.

Atentie!  Exercitarea dreptului de a cauta, de a primi si de a face
cunoscute informatiile oficiale nu va implica in nici un caz discriminarea bazata pe rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinii, apartenenta politica, avere sau pe origine sociala.

Vom cere orice informatii oficiale, detinute de institutiile care utilizeaza banii publici  personal sau prin reprezentantii nostri.

Informatii publice sunt orice informatii care se refera sau rezulta din activitatile autoritatii/institutiei publice, altor structuri care utilizeaza banii publici.

Atentie!  Informatiile oficialem pot fi solicitate si din simpla curiozitate.
Accesul la asemenea informatii este liber, deci se afla la indemana tuturor.
Orice persoana este absolvita de obligatia de a-si justifica interesul
pentru informatiile solicitate.
Orice institutie publica este obligata sa justifice, in mod argumentat,
refuzul de a prezenta informatii oficiale.

Atentie! Exceptiile, orice ingradire a accesului la informatie, inclusiv la
datele cu caracter personal, sunt admise doar in conditiile legii.

 1. Cum obtinem informatiile oficiale din oficiu (fara a depune cerere)
  Din oficiu sunt comunicate informatiile ce contin:
 • descrierea structurii și adresa acesteia (tel., fax, e-mail)
 • descrierea functiilor, directiilor, formelor de activitate ale institutiei
 • descrierea subdiviziunilor și competentelor acestora
 • indicarea zilelor și orelor de primire in audienta de catre functionarii responsabili de furnizarea informatiilor
 • deciziile finale asupra principalelor probleme examinate.

  De asemenea, din oficiu, la dispozitia solicitantului vor fi puse informatii generale despre:

 • sursele financiare, bugetul, bilantul contabil ale institutiei,
 • programele si strategiile proprii,
 • caile de atac ale solicitantului.

  Furnizorul de informatii este obligat sa difuzeze de urgenta pentru publicul larg informatia care:

 • poate preintimpina sau diminua pericolul pentru viata si securitatea oamenilor
 • poate preintimpina sau diminua pericolul producerii unor prejudicii de orice natura
 • are o deosebita importanta sociala
 • poate opri raspindirea informatiei neveridice sau diminua consecintele negative ale raspindirii acesteia.

Atentie!  Consultati registrele de intrare si iesire a documentelor
oficiale care trebuie sa contina chintesenta acestora.
Toate documentele care se comunica din oficiu vor fi puse
la dispozitia solicitantului, exceptand cele ce tin de
procedura de examinare a cererilor.

Putem cere orice informatii oficiale, inclusiv comunicate din oficiu.
Raspunsul la cererea verbala se comunica imediat.
Daca informatiile solicitate nu sunt disponibile imediat, solicitantul este Indrumat sa le ceara in scris.
 Cererea scrisa:
 • pe hartie sau pe suport electronic (e-mail)
 • depusa la sediul institutiei
 • expediata prin poșta

Atentie!  Solicitantul poate sa nu indice în cerere datele sale personale.

Exceptie: cazurile de solicitare a informatiilor cu caracter personal.

Cererea va contine:

 • denumirea si sediul institutiei
 • numele, prenumele, semnatura solicitantului
 • adresa la care se va expedia raspunsul
 • informatia solicitata (cat mai detaliat, pentru a facilita cautarea)
 • disponibilitatea de a plati costul serviciilor de copiere a documentelor.

Puteti cere sa vi se puna la dispozitie atat documentul integral, cat si parti ale acestuia.

Atentie!  Dupa inregistrarea cererii, solicitati de la persoana responsabila
confirmarea primirii cererii, în care se va indica data, numarul
înregistrarii, numele persoanei responsabile.

Accesul la informatiile oficiale se realizeaza prin:

 • raspunsul oral
 • examinarea documentului la sediul institutiei
 • eliberarea copiei informatiei solicitate
 • eliberarea copiei traducerii docu­mentului intr-o alta limba decat cea a originalului (contra unei plati suplimentare)
 • expedierea prin posta, inclusiv prin posta electronica, a copiei documentelor sau traducerii acestora.Informatia va fi pusa la dispozitia solicitantului in limba oficiala a statului sau  intr-o alta limba, in care a fost elaborata.
  La cererea solicitantului, institutia este obligata sa prezinte o copie a traducerii autentice a documentului in limba oficiala a statului

Informatiile solicitate vor fi puse la dispozitia solicitantului:

 • pentru a fi examinate la sediul institutiei
 • dactilografiate
 • fotocopiate
 • copiate într-o alta forma
 • înscrise pe un purtator electronic imprimate pe casete video, audio, alt purtator.

Semneaza documentele eliberate persoana responsabila pentru furnizarea informatiilor.
In cazul în care refuzul sau informatia vor fi comunicate cu depașirea termenelor legale, autoritatea/institutia publica nu va fi absolvita de obligatia de a plati solicitantului despagubiri morale si/sau materiale pentru vatamarea produsa prin încalcarea legislatiei în fiecare caz concret, cereti explicatii de ce informatiile nu va pot fi puse la dispozitie imediat.
Termenul maxim de prezentare a informatiei solicitate este de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de acces la informatie.
Termenul de furnizare poate fi prelungit cu 5 zile lucratoare daca:

 • cererea se refera la un volum mare de informatii care necesita eforturi suplimentare
 • sint necesare consultatii suplimentare pentru a satisface cererea. Solicitantul va fi informat despre orice prelungire a termenului de furnizare a informatiei și despre motivele acesteia cu 5 zile pina la expirarea termenului initial.
 1. Readresarea cererii catre alt furnizor de informatii se face în cazurile în care:
 • informatia nu se afla în posesia furnizorului
 • informatia solicitata, aflata în posesia furnizorului caruia v-ati adresat nu va satisface pe deplin interesul solicitantului
  în decurs de 3 zile lucratoare din momentul depunerii cererii.

  Atentie! Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informatiei echivaleaza cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii si de aplicare a Legii privind accesul la informatie.

 1. Refuzul de a furniza informatii oficiale
  In mod obligatoriu, refuzul, sub forma scrisa, va contine:
 • data refuzului
 • numele persoanei responsabile
 • motivul refuzului
 • actul normativ pe care se bazeaza refuzul

Se va indica:

 • titlul
 • numarul
 • data adoptarii
 • sursa publicatiei oficiale
 • procedura de contestare a refu­zului
 • termenul de prescriptie.

Atentie!  Daca accesul la informatiile oficiale este partial limitat furnizorul de
informatii este obligat:

 • sa va prezinte partile documentului care nu sTnt secrete
 • pe locurile omise va fi scris:

–   “secret de stat”

–  “secret comercial”

–  sau “informatii confidentiale despre persoana”

Daca se încalcă aceasta norma, cereti sa vi se motiveze refuzul în scris.
Daca este necesar, atentionati functionarul.

Conform legii, nimeni nu poate fi pedepsit pentru ca a facut publice anumite informatii cu accesibilitate limitata daca:

 • dezvaluirea informatiilor nu atinge si nu poate sa atinga un interes legitim, legat de securitatea nationala
 • interesul public de a cunoaște informatia depaseste atingerea pe care ar putea sa o aduca dezvaluirea informatiei.

Refuzul este legitim doar daca furnizorul de informatie poate demonstra ca restrictia este:

 • reglementata prin lege organica,
 • este necesara intr-o societate democratica

–  pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanei

–  pentru protectia securitatii nationale

 • prejudiciul adus acestor drepturi si interese este mai mare decat interesul public pentru cunoa§terea informatiei
 1. Plati

Atentie!  Platile nu trebuie sa depaseasca cheltuielile suportate de furnizor
pentru:

 •  eliberarea copiilor infor- matiilor solicitate
 • expedierea copiilor soli- citantului
 • traducerea informaiilor, la cererea solicitantului. Fara plata sint puse la dispozitia solicitantului informatiile oficiale care:
 • ating nemijlocit drepturile si libertatile solicitantului
 • sunt expuse oral
 • sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul institutiei
 • prin faptul ca au fost furnizate, contribuie la:

–   sporirea gradului de transparenta a activitatii institutiei publice;

–  corespund intereselor societatii.

Platile sint stabilite de organele reprezentative si sint varsate in bugetul de stat.

Plati separate se achita pentru furnizarea informatiilor:

 • analitice
 • de sinteza
 • inedite,

executate la comanda solicitantului, conform contractului dintre solicitant și furnizorul de informatii.
Daca vi se lezeaza aceste drepturi, apelat pe cale administrativa sau direct in instanta de judecata.

Atentie!  Daca informatia pusa la dispozitia solicitantului contine inexactitati
sau date incom­plete, furnizorul de informatii este obligat sa
efectueze rectificarile si completarile re­spective gratuit.

Exceptie:

Cazurile in care completarea informatiei implica eforturi si cheltuieli considerabile care n-au fost prevazute si taxate la eliberarea primara a informatiilor.

Atentie!  Unele institutii la determinarea platilor confunda  notiunile de “furnizare a informatiilor oficiale” cu “acordarea serviciilor”.

Reactie: cereti sa vi se explice modalitatea de calculare a platilor.

 • Informatiile cu accesibilitate limitata (secrete)

  a) Pot constitui secrete de stat informatiile:

  – din activitatea militara
  – economica
  – tehnico-stiintifica
  – de politica externa
  – de recunoastere, de contrainformatii si din activitatea operativa de investigatii

  Cu conditia:

  – sa fie reglementate prin lege organica si calificate ca informatii protejate de stat
  – raspindirea, divulgarea, pierderea, sustragerea pot periclita securitatea statului.

  b) Informatiile confidentiale din domeniul afacerilor ce tin:

  – de productie
  – tehnologie
  – administrare
  – finante
  – de alta activitate economica

  Cu conditia:

 • sa fie prezentate furnizorului de informatii cu titlu de confidentialitate
 • sa fie reglementate de legislatia privind secretul comercial
 • divulgarea (transmiterea, scurgerea) acesteia sa poata atinge interesele intreprinzatorilor.

c) Informatiile ce tin de activitatea operativa si de ancheta a organelor de resort, dar numai fn cazurile fn care divulgarea ar putea:

 • prejudicia ancheta
 • interveni in desfasurarea unui proces de judecata
 • lipsi persoana de dreptul la judecarea echitabila si impartiala a cazului sau
 • ar pune in pericol viata sau securitatea fizica a persoanei,

Cu conditia:

• ca aceste aspecte sa fie reglementate de legislate.

d) Informatiile ce reflecta rezultatele finale sau intermediare ale unor investigatii stiintifice si tehnice

Cu conditia:

 • divulgarea ar putea priva autorii investigatiilor de prioritatea de publicare
 • divulgarea ar influenta negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege.

e) Date cu caracter personal

Cu conditia:  ocrotirei acestora prin lege.

 1. Informatiile cu caracter personal constituie datele ce se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila. Cu conditia:
 • dezvaluirea lor violeaza intimitatea persoanei
 • fac parte din categoria infor- matiilor confidentiale despre persoane
  Nu constituie informatie confidentiala datele ce tin exclusiv de identitatea persoanei (se are In vedere datele cuprinse m buletinele de identitate).

Atentie!  Furnizorii, care detin informatii cu caracter personal, sunt obligati prin
lege sa protejeze confidentialitatea vietii private a persoanei.

Furnizorii de informatii pot sa divulge orice informatii cu caracter personal:

 • daca persoana la care se refera consimte divulgarea lor
 • informatia solicitata, in integritatea sa, a fost pusa la dispozitia publicului (publicata in conformitate cu legislatia in vigoare) anterior datei solicitarii

Orice persoana are dreptul sa solicite informatii cu caracter personal despre sine, inclusiv:

 • sa ia cunoștinta de aceste informatii personal sau in prezenta altei persoane
 • sa precizeze aceste informatii in scopul asigurarii plenitudinii, veridicitatii lor
 • sa obtina, daca este cazul, rectificarea informatiilor:

-neadecvate

–  incorecte

–  incomplete

–  neactualizate

–  irelevante

 • sa obtina, daca este cazul, lichidarea lor atunci cind ele sint tratate neadecvat
 • sa afle cine si in ce scop:

–  a utilizat

–  utilizeaza

–  intentioneaza sa utilizeze aceste informatii.

 • sa participe la procedura de luare a deciziilor pe picior de egalitate
 • sa apeleze la instanta de judecata
 • sa faca copii ale documentelor, infor­matiilor despre sine sau ale unor parti ale acestora.Instanta de judecata poate decide divulgarea datelor cu caracter personal numai dupa ce va constata ca acestea prezinta interes public și vizeaza:
 • sanatatea populatiei
 • securitatea publica

Persoana care se considera lezata într-un drept sau interes legitimpoate ataca orice actiune sau inactiune a persoanei responsabile pentru primirea si examinarea cererilor de informatii, a conducerii institutiei:

 • pe cale extrajudiciara
 • direct in instanta de judecata

Atentie!

 • in cadrul solutionarii litigiilor privind accesul la informatie, or- ganele competente vor intreprinde masuri pentru protejarea drepturilor tuturor persoanelor ale caror interese pot fi atinse prin divulgarea informatiei, inclusiv se va asigura participarea acestora la proces in calitate de terta parte
 • instanta de judecata va intre­prinde toate masurile de precautie, inclusiv convocarea sedintelor inchise, pentru a evita divulgarea informatiilor, accesul limitat la care poate fi indreptatit.

  Motive pentru contestare:

 • refuzul neintemeiat de a primi și a inregistra cererea
 • refuzul de a asigura accesul liber și neconditionat la registrele pub­lice, aflate la dispozitia furnizorului de informatii
 • încalcarea termenelor și procedurii de solutionare a cererii de acces la informatie
 • neprezentarea sau prezentarea necorespunzatoare a informatiilor solicitate
 • refuzul neintemeiat de a prezenta informatiile solicitate
 • atribuirea neintemeiata a informatiei la categoria informatiilor care contin secrete de stat, secrete comerciale sau la categoria infor­matiilor confidentiale
 • secretizarea neintemeiata a unor informatii
 • stabilirea platii pentru informatiile furnizate
 • cauzarea unor prejudicii materiale și/sau morale prin actiunile ilegale ale furnizorului de informatii etc.
 1. Reclamatia administrativa se adreseaza:
 • conducerii autoritatii/institutiei publice
 • și/sau organului ierarhic superior al furnizoruluiin termen de 30 de zile de la data cind solicitantul a aflat sau trebuia sa afle despre incalcarea dreptului.Instantele:
 • vor examina contestatiile solicitantilor in decurs de 5 zile lucratoare
 • vor informa, in scris, in mod obligatoriu, petitionarul despre rezultatele examinarii în decurs de 3 zile lucratoare.

Reclamatia administrativa va contine:

 • mentiunile din cererea initiala de solicitare a informatiei
 • expunerea motivelor pentru care solicitantul considera ca a fost incalcata legea

  Raspunsul va cuprinde:

 • informatiile solicitate
 • sanctiunile disciplinare aplicate fata de persoana vinovata de incalcarea Legii privind accesul la informatie referitor la actiunile sau inactiunile furnizorului de informatii.

  Cererea de chemare în judecata se adreseaza fn cazul fn care:

 • persoana considera ca drepturile sau interesele sale legitime privind accesul la informatie i-au fost lezate
 • persoana nu este satisfacuta de solutia prezentata de conducerea furnizorului de informatii sau de organul ierarhic superior al acestuia.

  Solicitantul va cere instantei de judecata:

 • sa constate ca informatiile sesizate sunt de interes public
 • sa oblige autoritatea/institutia publica sa comunice In scris informatiile solicitate
 • sa fixeze un termen în care informatia sa fie comunicata solicitantului

Atentie!  De o luna de la data primirii raspunsului de la furnizorul de
informatii sau, în caz daca nu a primit raspuns, de la data când
trebuia sa-l primeasca în termen.

Precizare:

Daca solicitantul de informatii a atacat an­terior actiunile/inactiunile furnizorului de informatii pe cale extrajudiciara, termenul de o luna curge de la data comunicarii raspunsului conducerii furnizorului de informatii și/sau organului ierarhic superior al acestuia sau, în caz daca nu a primit raspuns, de la data când trebuia sa-l primeasca.
Puteti cere instantei de judecata sa impuna autoritatii/institutiei publice plata unor despagubiri morale si/sau materiale (patrimoniale).

In acest caz se va indica:

 • valoarea daunelor pentru fiecare categorie
 • in ce constau
 • cum s-au produs
 • cum pot fi dovedite

Pot fi atacate cu recurs: Recursul este o cale ordinara de atac împotriva încheierilor și hotaririlor instantei de judecata

 • hotaririle pronuntate in prima instanta de catre curtile de apel;
 • hotaririle pronuntate in prima instanta de Curtea Suprema de Justitie;
 • alte hotariri pentru care legea nu prevede calea apelului.

Sunt în drept sa declare recurs:

 • partile și alti participanti la proces;
 • martorul, expertul, specialistul, interpretul și reprezentantul privind compensarea cheltuielilor de judecata ce li se cuvine.
  Termenul de declarare a recursului este de 15 zile de la data comunicarii hotarTrii sau deciziei motivate
 • pentru participant la proces el incepe sa curga de la data comunicarii hotarârii sau deciziei motivate (chiar daca recursul a fost facut anterior);
 • pentru persoanele neantrenate in proces el incepe sa curga din momentul in care au luat cunoștinta, in mod legal, de hotarirea sau decizia judecatoreasca.Recursul se depune la instanta a carei hotarire se ataca, anexindu-se copii pentru toti participanti la proces si platindu-se taxa de stat (in cazurile prevazute de lege).Instantele competente sa examineze recursul:
 • Curtile de apel;
 • Colegiul civil și de contencios sau, dupa caz, colegiul economic al Curtii Supreme de Justitie;
 • Colegiul largit al Curtii Supreme de Justitie.
 • Recursul suspenda executarea hotarârii (cu exceptia cazurilor prevazute de lege).
 • Decizia instantei de recurs devine irevocabila din momentul pronuntarii.
 1. Partile și alti participanti la proces sunt în drept sa declare recurs în cazul în care:
 • nu au fost constatate si elucidate pe deplin circumstantele care au importanta pentru solutionarea pricinii in fond;
 • nu au fost dovedite circumstantele considerate de prima instanta ca fiind stabilite;
 • concluziile primei instante, expuse in hotarire, sint in contradictie cu circumstantele pricinii;
 • au fost incalcate sau aplicate gresit normele de drept material sau normele de drept procedural.
 1. Se considera ca normele de drept material sunt încalcate sau aplicate eronat în cazul in care instanta judeca toreasca:
 • nu a aplicat legea care trebuia sa fie aplicata;
 • a aplicat o lege care nu trebuia sa fie aplicata;
 • a interpretat eronat legea;
 • a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului.
 1. Se considera ca normele de drept procedural sunt încalcate sau aplicate eronat fn cazul fn care:
 • pricina a fost judecata de un judecator care nu era in drept sa participe la examinarea ei;
 • pricina a fost judecata in absenta unui participant la proces caruia nu i s-a comunicat locul, data si ora sedintei de judecata;
 • in judecarea pricinii au fost incalcate regulile cu privire la limba procesului;
 • instanta a solutionat problema drepturilor unor persoane neantrenate in proces;
 • hotarirea nu este semnata de judecator sau este semnata de judecatorul nementionat in hotarire;
 • in dosar lipseste procesul verbal al §edintei de judecata.

Avocatul parlamentar este în drept: sa contribuie la repunerea in drepturi a cetatenilor. Scopul activitatii sale consta in asigurarea respectarii drepturilor și libertatilor constitutionale ale omului de catre autoritatile publice centrale §i locale, institutii, organizatii si intreprinderi, de catre asociatiile obstesti si persoanele cu fuinctii de raspundere de toate nivelurile.

 • sa initieze un proces in legatura cu faptele depistate de incalcare a drepturilor și libertatilor omului
 • sa solicite concursul organelor și persoanelor cu functii de raspundere in verificarea circumstantelor care urmeaza a fi elucidate și sa controleze faptele expuse in cerere.

  Cererea adresata avocatului parlamentar:

 • este prezentata in scris
 • este scutita de taxa de stat
 • se depune pina la expirarea unui an din ziua incalcarii drepturilor §i libertatilor constitutionale ale petitionarului sau din ziua cind petitionarul a aflat despre incalcare
 • este semnata de petitionar, continind numele, prenumele, domiciliul acestuia

In calitate de mediator, avocatul parlamentar va încerca sa solutioneze plângerile prin concilierea partilor:

 • poate fi acceptata spre examinare
 • restituita petitionarului
 • remisa, cu consimtamintul petitionarului,organelor competente
 • respinsa

  In termen de 10 zile decizia luata va fi adusa la cunoștinta petitionarului.
  Sunt examinate cererile privind deciziile sau actiunile/inactiunile:

 • autoritatilor publice, centrale și locale, institutiilor și intreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate
 • asociatiilor obștești
 • persoanelor cu functii de raspundere de toate nivelurile care au încalcat drepturile și libertatile constitutionale ale petitionarului.

Atentie!  Nu fac obiectul activitatii avocatilor parlamentari plângerile al caror
mod de examinare este prevazut de legislatia de procedura penala,
civila, cu privire la contraventiile administrative, de legislatia muncii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s